Vind een Energiedeskundige bij u in de buurt

Energieprestatiecertificaat niet voor 1 oktober 2008

Geplaatst op: 20 december 2007 - Bron: livios.be

Ten vroegste vanaf 1 oktober 2008 zal je het verplichte energieprestatiecertificaat moeten voorleggen bij de verkoop van een woning. De opleiding van de energiedeskundigen die een dergelijk certificaat kunnen afleveren, start pas in februari of in maart 2008 en ook de software die noodzakelijk is voor de invoering van het certificaat staat nog niet op punt.

Eén oktober 2008 geldt als nieuwe streefdatum, maar het zal nog moeten blijken of die datum gehaald wordt.

De nieuwe wetgeving past in de strijd tegen de klimaatverandering. Sinds 1 januari 2006 is het al verplicht om bij de bouw van een nieuwe woning aan te tonen dat de woning voldoet aan de nieuwe isolatienormen en aan de energieprestieregelgeving. In het verlengde daarvan wil de Vlaamse overheid huurders en verkopers ook verplichten om een energieprestatiecertificaat van een bestaande woning te laten opmaken. Dit certificaat legt geen eisen op aan het gebouw, maar informeert de eigenaars en de gebruikers van het gebouw over de energetische kwaliteit door middel van een energielabel. Naast een energielabel zal het certificaat ook een opsomming bevatten van allerhande energiebesparende maatregelen die zich op korte termijn terugverdienen door een lagere energiefactuur. Op die manier moet het certificaat kopers en huurders aansporen om te kiezen voor een energiezuinige woning en moet het verkopers en verhuurders stimuleren om te investeren in energiezuinige maatregelen. Op die manier krijgen ze hun woning sneller verkocht of verhuurd en kunnen ze ook een hogere prijs hanteren.

Omdat het niet mogelijk was om tegen 2006 over voldoende erkende energiedeskundigen te beschikken die een dergelijk certificaat kunnen opmaken, besliste de Vlaamse regering om de invoering van het energiecertificaat in verschillende fases uit te voeren. Op 1 januari 2006 ging de energieprestatieregelgeving van kracht en moet er een energieprestatievcertificaat opgesteld worden voor nieuwe gebouwen. In de loop van 2008 zou het energieprestatiecertificaat verplicht worden bij de verkoop van woongebouwen (huizen, appartementen, studio's, vakantiewoningen,...). Die invoering is nu uitgesteld tot minimum 1 oktober 2008.

Deze nieuwe datum komt kort in de buurt van 1 januari 2009. Op die datum zal het ook verplicht worden voor de verhuurder om een energieprestatiecertificaat van de woning voor te leggen aan de huurder.