Vind een Energiedeskundige bij u in de buurt

Strengere epb-eisen definitief vanaf 2010

Geplaatst op: 23 maart 2009 - Bron: livios.be
De Vlaamse Regering heeft zopas het voorstel om de energieprestatie-eis voor woongebouwen te verstrengen goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2010 vervangt het strengere E-peil E80 de huidige maximaal toegelaten E100.

Daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen inzake de energiehuishouding van je woning. Volgend jaar moeten bouwers de buitenmuren en daken van alle types gebouwen (dus niet alleen woongebouwen, maar ook kantoren, industrie ... en niet alleen nieuwbouw, maar ook verbouwingen, uitbreidingen ...) beter isoleren. Concreet betekent die een verlaging van de Umax voor buitenmuren naar 0,4 W/m²K. De U-waarde van daken en plafonds wordt beperkt tot 0,3 W/m²K.

De andere EPB-eisen, bijvoorbeeld het maximale E-peil E100 voor kantoren en scholen, blijven behouden. Voor alle aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning tot en met 31 december 2009 blijft het huidige eisenpakket geldig.