Vind een Energiedeskundige bij u in de buurt

Wet- en regelgeving

Verplicht vanaf 1 november 2008

Vanaf 1 november 2008 is het Energieprestatiecertficaat (EPC) verplicht bij de verkoop van huizen en appartementen. Op 1 januari 2009 geldt dit ook voor huurwoningen. Een belangstellende kan het EPC vervolgens meenemen in de beslissing om de woning te kopen of te huren.

Wanneer u verhuist dient u het EPC door te geven aan de volgende bewoner van uw woning. Het Energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw ondertussen opnieuw verkocht of verhuurd wordt. Daarna zal er een nieuwe meting plaatsvinden en daaropvolgend een nieuw label aangemaakt worden.

Controle EPC

Door de hoge concurrentie in de EPC markt zijn de Energieprestatiecertificaten zeer scherp geprijsd. Het Vlaams Energieagentschap (in het vervolg VEA) ziet er op toe dat deze scherpe prijzen niet leiden tot een kwaliteitsverslechtering. Het VEA controleert niet alleen op aanwezigheid van een EPC. Er wordt ook steekproefsgewijs gecontroleeerd of het verstrekte EPC correct en volledig is. Daarnaast wordt onderzocht of de betreffende energiedeskundige over de juiste kwalificaties beschikt.

Het VEA staat tevens open voor meldingen over misbruik of absentie van een EPC. De notaris heeft een wettelijke meldingsplicht wanneer een EPC ontbreekt.

Geen EPC

Het verkopen of verhuren van een woning zonder EPC kan leiden tot een hoorzitting. Deze overtreding kan leiden tot een geldboete van 500-5000 Euro.

Misbruik of onbekwaam EPC

Het misbruiken van een EPC of EPC van onvoldoende kwaliteit heeft gevolgen voor zowel de consument als de energiedeskundige. Het VEA houdt zich het recht voor om de erkenning van de energiedeskundige in te trekken bij misbruik of onbekwaamheid. Daarnaast riskeert de energiedeskundige een geldboete van 500-5000 Euro. De consument loopt kans om het Energieprestatiecertificaat kwijt te raken.

Regelgeving vanuit Europa

Het Energieprestatiecertificaat is de toepassing van een Europese regel, de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (afgekort EPBD).


Voor meer informatie, download de Europese Richtlijn van 16 december 2002 betreffende de energieprestaties van gebouwen.

OfficiŽle wetgeving

Ministerieel besluit betreffende de vastlegging van de vorm en inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoord;

Besluit Vlaamse regering van 11 januari 2008 betreffende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit;

Ministerieel besluit betreffende de opleidingen tot energiedeskundige type A en type B;

Ministerieel besluit betreffende de inwerking treding van het verplichting om over een energieprestatiecertificaar te beschikken bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen;

Het EPB-decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op vlak van energieprestaties en binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van het energieprestatiecertificaat.

 

Bovenstaande tekst is gebaseerd op informatie van het Vlaams Energieagentschap. Bron: www.energiesparen.be.