Vind een Energiedeskundige bij u in de buurt

Disclaimer

Disclaimer & Copyright notice

Disclaimer

De inhoud van deze website wordt verzorgd door Landlords VOF te Berkel-Enschot (Nederland). Via deze website beoogt Landlords VOF consumenten in staat te stellen om eenvoudig de dichtstbijzijnde gecertificeerde EPC deskundigen te vinden en gemakkelijk 1 of meerdere offerte(s) aan te vragen. De informatie met betrekking tot de EPC deskundigen, die op deze website is gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat.

Landlords VOF bemiddelt niet tussen de consumenten en de EPC deskundigen. De op onze website aangevraagde offertes worden zonder verdere tussenkomst van Landlords VOF rechtstreeks verzonden naar de door de bezoeker zelf geselecteerde EPC deskundige(n) en maximaal 1 extra EPC deskundige in de desbetreffende regio.
Deze extra EPC deskundige krijgt op deze manier tegen vergoeding extra offerteaanvragen toegestuurd. De consument bepaalt echter nog steeds zelf, net als bij de andere offerteaanvragen, of zij actie onderneemt naar aanleiding van de toegestuurde offerte. Landlords VOF speelt geen rol in en is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de offerteaanvragen en het uitgeven van een energieprestatiecertificaat.

Landlords VOF wijst erop dat alleen die EPC'ers op de website zijn opgenomen, die volgens het Vlaams Energieagentschap het certificaat Energiedeskundige Type A in hun bezit hebben. Om erkend te kunnen worden als energiedeskundige type A moeten de kandidaat-energiedeskundigen type A een door het Vlaams Energieagentschap erkende opleiding tot energiedeskundige type A volgen en slagen in het bijhorend examen. Het is niet de verantwoordelijkheid van Landlords VOF om vast te stellen of de EPC'ers het certificaat Energiedeskundige Type A daadwerkelijk behaald hebben. Het Vlaams Energieagentschap zal steekproefsgewijs controles uitoefenen op de geleverde prestaties, kwalificaties en de aanvullende vereisten van de erkende energiedeskundige, alsook op de correctheid en aanwezigheid van een energieprestatiecertificaat bij verkoop of verhuur van residentiële gebouwen.

Alle informatie op deze website is met zorg en naar beste vermogen samengesteld.
Landlords VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het gebruik van of het vertrouwen op de door Landlords VOF verschafte informatie. Bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de aangeboden informatie en beslissingen die daaruit voortvloeien.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming EPCdeskundigen.be.

Vragen over deze disclaimer kunt u richten aan info@epcdeskundigen.be